Czy są zmiany jak raportować do BDO i KOBIZE?

i BDO to dwie publiczne instytucje odpowiedzialne za ochronę środowiska w Polsce. KOBIZE odpowiada za ochronę środowiska atmosferycznego,

Czy są zmiany jak raportować do BDO i KOBIZE? kobize doradztwo

Spółka może wykorzystywać do realizacji swoich

Ochrona środowiska to obowiązek każdej firmy. Polski rząd zdecydował, że firmy muszą zgłaszać do KOBIZE i BDO wytwarzanie odpadów.
KOBIZE i BDO to dwie publiczne instytucje odpowiedzialne za ochronę środowiska w Polsce. KOBIZE odpowiada za ochronę środowiska atmosferycznego,